Tel +420 377 224 034

Menu di mezzogiorno

Restaurace Hotel Plzeň

Hotelová restaurace

"error": "code": 403, "message": "User Rate Limit Exceeded", "errors": [ "message": "User Rate Limit Exceeded", "domain": "usageLimits", "reason": "userRateLimitExceeded"

Pizzerie Massimo Plzeň

Pizzerie Massimo

"error": "code": 403, "message": "User Rate Limit Exceeded", "errors": [ "message": "User Rate Limit Exceeded", "domain": "usageLimits", "reason": "userRateLimitExceeded"

Jídelna Gepard Burger Plzeň

Gepard burger

"error": "code": 403, "message": "User Rate Limit Exceeded", "errors": [ "message": "User Rate Limit Exceeded", "domain": "usageLimits", "reason": "userRateLimitExceeded"

Odebírejte denní menu na e-mail! Registrujte se zde:

Vaše jméno:

Váš e-mail:

Prenotazione